הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים

מספר חוזר:

הפרשה מיוחדת לחובות מסופקים

תאריך פרסום: 12/11/2001
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2047
תחום:
נושא: