הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח על יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת ג' לסקירת ההנהלה בדבר "שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד"

מספר חוזר:

דיווח על יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת ג' לסקירת ההנהלה בדבר "שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד"

תאריך פרסום: 25/07/2007
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2209
תחום:
נושא: