הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות

שם החוזר

תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות

תאריך פרסום: 30/06/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2712
תחום:
נושא: