הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו

שם החוזר

פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו

תאריך פרסום: 15/11/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2632
תחום:
נושא: