הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה

מספר חוזר

עדכון מדרגות יתרות האשראי לפי גודל האשראי של לווה

תאריך פרסום: 25/01/1999
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 1962
תחום:
נושא: