הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי

מספר חוזר

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 25/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2331
תחום:
נושא: