הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

העברת עסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב

שם החוזר

העברת עסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב

תאריך פרסום: 17/03/2010
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2266
תחום:
נושא: