הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

ביטול מצב מיוחד בעורף וביטול צו קריאה לגיוס העובדים

מספר חוזר

ביטול מצב מיוחד בעורף וביטול צו קריאה לגיוס העובדים

תאריך פרסום: 20/08/2006
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2190
תחום:
נושא: