הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא הדירקטוירון

מספר שו"ת

שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא הדירקטוירון

תאריך פרסום: 10/07/2017
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: רישוי
נושא: מינוי נושאי משרה בבנק
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022