הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

טיוטת הנחיות בנושא הקצאת ההון וההפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואות לדיור ושינוי משקל הסיכון של ערבות לפי חוק מכר

מספר שו"ת

טיוטת הנחיות בנושא הקצאת ההון וההפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואות לדיור ושינוי משקל הסיכון של ערבות לפי חוק מכר

תאריך פרסום: 20/02/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: