הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הנחיות והבהרות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, מדידת שווי הוגן וגילוי לגבי תה

מכתב בנושא:

הנחיות והבהרות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, מדידת שווי הוגן וגילוי לגבי תה

תאריך פרסום: 18/12/2008
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: