הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאים קריטיים- הפרשה למבצעי מתנות (תוכנית נאמנות) למחזיקי כרטיס אשראי

מכתב בנושא: 201104

גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאים קריטיים- הפרשה למבצעי מתנות (תוכנית נאמנות) למחזיקי כרטיס אשראי

תאריך פרסום: 09/02/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: דיווח לציבור של סולקים ושל חברות כרטיסי אשראי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022