הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

טיוטות

כותרת משנה לטיוטות

כותרת משנה לטיוטות

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת מטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים – וכן ביציבותה של המערכת הפיננסית ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים המחירים לא המדיניות הכלכלית של...

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום תאריך תוקף תחום נושא קובץ להורדה
דירקטוריון 111473 18/01/2023 01/02/2023
ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות 111472 10/01/2023 24/01/2023
עדכון לקובץ שו"ת בנושא הלימות הון - הוראה 203 111469 29/12/2022 12/01/2023 אסדרה יציבותית הלימון ההון ומינוף
דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 111470 29/12/2022 12/01/2023 טכנולוגיה וחדשנות הגנת סייבר ואבטחת מידע
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון 111468 26/12/2022 09/01/2023 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
הוראות מעבר לשנת 2022 13/12/2022 20/12/2022
שירותי תשלום מתקדמים 30/11/2022 11/12/2022
יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 24/11/2022 15/12/2022
גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG) 15/11/2022 29/11/2022
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) 14/11/2022 21/11/2022
ניהול סיכונים (הוראת נב"ת 310) 07/11/2022 21/11/2022
עיסוק בנכסים קריפטוגרפים פיננסיים 07/11/2022 21/11/2022
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת נב"ת בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (מס' 312) 25/10/2022 08/11/2022
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (נב"ת 312) 25/10/2022 08/11/2022
ניהול סיכון אשראי (הוראה 311) 17/08/2022 31/08/2022
צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), תשפ"ב-2022 02/06/2022 16/06/2022
עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 471 "תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי" 13/01/2022 27/01/2022
לקט שאלות ותשובות בנושאים שונים 18/08/2021 25/08/2021
הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 14/04/2013 18/07/2013
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/01/2023