הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 17/02/13

מספר חוזר:

עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 17/02/13

תאריך פרסום: 17/02/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2370
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/12/2022