הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב (הוראה מס' 325)

מספר חוזר:

ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב (הוראה מס' 325)

תאריך פרסום: 18/02/2010
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2259
תחום:
נושא: