הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל

מספר חוזר:

יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל

תאריך פרסום: 23/02/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2698
תחום:
נושא: