הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים

מספר חוזר:

יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים

תאריך פרסום: 29/11/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2634
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022