הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

מספר חוזר:

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 10/01/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2648
תחום:
נושא: