הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

מספר חוזר:

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 30/06/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2622
תחום:
נושא: