הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים

מספר חוזר:

הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים

תאריך פרסום: 16/01/2003
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2100
תחום:
נושא: