הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (הוראה מס' 888C (תיקון להוראה 865))

מספר חוזר:

דיווח על שלוחות מחוץ לישראל (הוראה מס' 888C (תיקון להוראה 865))

תאריך פרסום: 01/02/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2293
תחום:
נושא: