הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר

מספר הוראה 400

סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר

תאריך פרסום: 09/01/2017
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2522
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: פתיחת סניפים והצבת ATM
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022