הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים

מספר הוראה 401

ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים

תאריך פרסום: 06/03/2017
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2530
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: פתיחת סניפים והצבת ATM
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022