הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד

מספר הוראה 637-91-110

נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד

תאריך פרסום: 29/11/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022