הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נספח ט"ו – ישויות בעלות זכויות משתנות

מספר הוראה 637-172-206

נספח ט"ו – ישויות בעלות זכויות משתנות

תאריך פרסום: 30/11/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: