הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר

שם ההוראה

הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר

תאריך פרסום: 28/04/2015
מספר הוראה: 625
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/12/2022