הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2019

מספר הוראה 690-19.1-19.29

הוראות מעבר לשנת 2019

תאריך פרסום: 13/02/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: