הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2018

מספר הוראה 690-18.1-18.30

הוראות מעבר לשנת 2018

תאריך פרסום: 18/02/2019
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: