הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2017

מספר הוראה 690-17.1-17.29

הוראות מעבר לשנת 2017

תאריך פרסום: 01/07/2018
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: