הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

שטינברג נדב

שטינברג נדב

חוקר בכיר, ד"ראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

רשימת פרסומים בבנק ישראל

11

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

קרנות נאמנות, רגולציה; תשומת-לב משקיעים; אגרות חוב; מבנה הון; מדיניות פיננסית; הגנה על משקיעים; חקר-אירוע; אינפורמציה ודרישות גילוי.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים