הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

שטינברג נדב

שטינברג נדב

חוקר בכיר, ד"ראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

רשימת פרסומים בבנק ישראל

11

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

קרנות נאמנות, רגולציה; תשומת-לב משקיעים; אגרות חוב; מבנה הון; מדיניות פיננסית; הגנה על משקיעים; חקר-אירוע; אינפורמציה ודרישות גילוי.

תוצרים נוספים

  • ריכוז דו"ח היציבות הפיננסית של בנק ישראל, כתיבת פרקים ותיבות בדו"ח בנק ישראל ובדו"ח היציבות הפיננסית
  • ייצוג בנק ישראל בוועדה לשיפור יעילות המסחר והנזילות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
  • ייצוג בנק ישראל בפורום מקצועיים: תכנית מובילים פיננסיים, פורום שווי הוגן, כנסים בינלאומיים.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים