הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

שהרבני רן

שהרבני רן

חוקר בכיר, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים