הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

פלד-לוי אסנת

פלד-לוי אסנת

חוקרת בכירה, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים