הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

פורת יהודה

פורת יהודה

חוקר בכיראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מאקרו כלכלה; צריכה; חיסכון; ייצור; השקעות; שוקי עבודה וכלכלה בלתי פורמלית; מדיניות מקרו-כלכלית; היבטים מקרו-כלכליים של מימון ציבורי ותחזית כללית; יעדי מדיניות; עיצובי מדיניות ועקביות; תיאום מדיניות; מדיניות הפיסקלית; כלכלה ציבורית; הוצאות ממשלתיות לאומיות ומדיניות קשורה; תשתיות; תקציב לאומי; גירעון וחוב; תקציב; מערכות תקציב; חוב; ניהול חובות; חוב ריבוני; כלכלה תחבורה; תחבורה; ביקוש; היצע וגודש; ניתוח השקעות ממשלתיות ופרטיות; תכנון תחבורה

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים