הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

סגל גיא

סגל גיא

חוקר בכיר, ד"ראגף מוניטרי - תחום ניתוח מוניטרי

רשימת פרסומים בבנק ישראל

9

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלה מוניטרית; מדיניות אופטימלית; מאקרו כלכלה; מערכת החינוך; שוק הדיור

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים