הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

מזר יובל

מזר יובל

חוקר בכיר, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

רשימת פרסומים בבנק ישראל

20

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

שוק העבודה; אי שוויון ורווחה.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים