הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

מזר יובל

מזר יובל

חוקר בכיר, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

רשימת פרסומים בבנק ישראל

20

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

שוק העבודה; אי שוויון ורווחה.

תוצרים נוספים

 • שותף בכתיבת פרק א בדוח בנק ישראל 2023
 • שותף בכתיבת פרק שוק העבודה בדוח בנק ישראל בשנים 2016 עד 2018.
 • שותף בכתיבת פרק הרווחה בדוח בנק ישראל בשנים 2012 עד 2014.
 • שותף בכתיבת פרק המגזר הציבורי בדוח בנק ישראל בשנים 2006 עד 2008.
 • שותף בוועדת שוק העבודה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • שותף בוועדת יעדי התעסוקה 2030 בראשות פרופ' צביקה אקשטיין
 • שותף בוועדת סוף שבוע ארוך עם השר סילבן שלום
 • שותף בהכנת תיבה בנושא המכפיל הפיסקאלי בדוח בנק ישראל 2012
 • שותף בהכנת תיבה בנושא החבות האקטוארית של תשלומי הפנסיה העתידיים בדוח בנק ישראל
 • שותף בהכנת תיבה בנושא מס חברות אפקטיבי בדוח בנק ישראל
 • שותף בהכנת תיבה בנושא הפרישה לפנסיה בדוח בנק ישראל 2005

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים