הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

כהן נמרוד

כהן נמרוד

חוקראגף מוניטרי - תחום מודלים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מדיניות מוניטרית ומאקרו-יציבותית; הטרוגניות ומאקרו-כלכלה; משברים כלכליים ופיננסיים; כלכלה חישובית

תוצרים נוספים

  • הובלת תהליך גיבוש תחזית המאקרו של חטיבת המחקר והצגתה לוועדה המוניטרית.
  • אמידה מחדש של מודל המאקרו של חטיבת המחקר (DSGE).
  • מעורבות בניית תרחיש קיצון למערכת הבנקאות.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים