הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

יכין יוסי

יכין יוסי

חוקר בכיר, ד"ראגף מוניטרי - תחום ניתוח מוניטרי

רשימת פרסומים בבנק ישראל

11

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מימון בינלאומי; מאקרו כלכלה במשק פתוח; כלכלה מוניטרית; שוק הדיור

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים