הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

ארגוב איל

ארגוב איל

מנהל אגף, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות

רשימת פרסומים בבנק ישראל

14

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מקרו כלכלה וכלכלה מוניטרית (E); עבודה וכלכלה דמוגרפית (J); צמיחה כלכלית ותפוקה מצטברת (O4)

סרטים וראיונות

10:40
The Marker ד"ר איל ארגוב מחטיבת המחקר בוועידת תשתיות 360

תוצרים נוספים

  • שותף במשך מספר שנים בכתיבת פרק התוצר והתעסוקה (פרק ב') בדו"ח בנק ישראל
  • שותף בתהליך עריכת התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר
  • לקח חלק בהכנת ועריכת פרסומי בנק ישראל בנושא פריון העבודה והמלצות מדיניות לממשלה על האופן לשפרה

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים