הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

ארגוב איל

ארגוב איל

מנהל אגףאגף מקרו כלכלה ומדיניות

רשימת פרסומים בבנק ישראל

13

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מקרו כלכלה וכלכלה מוניטרית (E); עבודה וכלכלה דמוגרפית (J); צמיחה כלכלית ותפוקה מצטברת (O4)

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים