הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

אילק אלכס

אילק אלכס

חוקר בכיר, ד"ראגף מוניטרי - תחום מודלים

רשימת פרסומים בבנק ישראל

14

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלה מוניטרית, מודלים מאקרו-פיננסיים במשק פתוח, מדיניות מוניטרית, למידה במאקרו-כלכלה.

 

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים