תקציר

מטרתה של סקירה זו היא להציג ולנתח תוצאות חישובי רווחיות ההשקעה במניות רגילות שנסחרו בבורסה בתל-אביב בתקופה שמתחילת ינואר 1969 ועד לסוף יוני 1972 טווח זמן הכולל את סוף תקופת השפל ותחילת תקופת הגאות בבורסה זו. חישוב רווחיות ההשקעה בעבר במניות שנסחרו בבורסה יפתח פתח לחקירת שורה שלמה של נושאים, שיאפשרו להבין טוב יותר את התנהגות הגופים הלוקחים .חלק במסחר במניות, התפתחות מחירי המניות, הגורמים המשפיעים על רווחיות ההשקעה, יעילות ניהול קרנות נאמנות, חברות השקעה ושאר תיקי ניירות ערך, בדיקת המידה שבה ניתן ליישם מודלים קיימים ופיתוח מודלים חדשים לניתוח ניירות ערך ובחירת תיק השקעות ושאר נושאים,. החסומים בפני חוקר המשק הישראלי, כל עוד אין בידיו מידע מפורט בדבר רווחיות ההשקעה במניות. כמו כן יש להדגיש, שרווחיות ההשקעה במניות, התפתחותה על פני הזמן והתפלגותה בתוך כל תקופה ותקופה מייצגת לגבי המשקיע הקטן, ובמובן זה היא חיונית לניתוח (risk capital) את התמורה להון השקעות ולהבנה של מבנה מחירי ההון לסוגיו במשק.

מאמר המלא על רווחיות ההשקעות במניות רגילות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מ- ינואר 1969 עד יוני 1972 כקובץ PDF