סקר בנק ישראל 93 - שער

שי צור ואיל ארגוב
התכנסות מותנית ועתיד הצמיחה בפריון הכולל של ישראל

נעם זוסמן, נדב צבי, תמר רמות-ניסקה ויונתן שן
הקמת חטיבות הביניים וניידות חברתית-כלכלית

נועם מיכלסון ורועי שטיין
הגורמים שמסבירים את תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות בישראל ובמדינות ה-OECD

מיטל גראם-רוזן, חיים וידר ונועם מיכלסון
הגורמים המשפיעים על מרווחי איגרות החוב התאגידיות