דף שער

 

כללים, רשות , אמינות ומוניטין.

שם מחבר:ניסן לויתן ואלכס צוקרמן

 

 פרסום מדד המחירים לצרכן ובחינת יעילותו של שוק ניירות הערך.

מחבר: דני יריב

 

הרפורמה בשוק ההון - יעדים ותוצאות ראשונות.

מחבר: אבי בן בסט.

 

הריבית הריאלית והנומינלית על החוב הפנימי ועל החוב החיצוני.

מחבר: צבי אורבך וסיליביה פטרמן.

 

נטל הריבית על האשראי הבנקאי לזמן קצר בענפי המשק, 1983 עד 1988.

מחבר :יורם בן רוה.

 

תמציות מאמרים של חברי מחלקת המחקר בבנק ישראל , שנתפרסמו בחוץ לארץ.