דף השער

חלקם של כסף ואשרי בניתוח מקרו כלכלי - מחבר: בנימין מ' פרידמן

האטה בגידול הפריון בתעשייה - גורמים, הסברים ותמהיות - מחבר: אריה ברגמן

אמידת מודל שנתי של סקטור התצרוכת - מחברים: דוד אלקיים ורפי מלניק

ניתוח הוצאות המשפחה על קבוצות תצרוכת שונות - מחבר: אפרים גרוס

תקציב לאומי לשנת 1983

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31 באוגוסט 1981 ל-28 בפברואר 1982