​דף השער

רווחיות ההשקעות במניות רגילות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מ- ינואר 1969 עד יוני 1972 - מחבר: צנטלר רוברט ​

התפתחות המחירים של סלי צריכה של קבוצות הכנסה שונות בישראל - מחבר: מנזלי יהודה

שיעורי תשואה בענפי התעשייה בישראל, בתקופה של מחזור עסקים (מ- 1965 עד 1968) - מחבר: אריה ברגמן

הרצאתו של מר משה זנבר, נגיד בנק ישראל בוועידה השנתית של הבנק העולמי בוושינגטון (26/09/1972)

ערבות למימון יצוא בין מדינות מתפתחות

התקציב הלאומי לשנת 1973