דף השער

התאמת כמות בכסף לשינויים ברמת המחירים בישראל מ- 1955-1965 - מחברים: צבי אופיר ואפרים קליימן

שער החליפין האפקטיבי בסחר החוץ של ישראל מ- 1962 עד 1970 - מחבר: ולדי רן עמיאל

הקשר בין כמות הכסף ובין בסיס הכסף - מחבר: אריה מרום

שימוש בגורמי ייצור בפירמות ותיקות בענפי המתכת והטקסטיל - מחבר: צבי אורבך

הרצאותיהם של נגיד בנק ישראל ושל יו"ר הועדה המייעצת והמועצה המייעצת של בנק ישראל

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31/01/1971 ל- 30/07/1971

לוחות סטטיסטיים