דף השער

השפעת השינויים בהשקעה על התוצר והתעסוקה בתקופות מיתון וגיאות בישראל - מחבר: אריה ברגמן

השפעת המיתון הכלכלי על חברות התעשייה - מחברים: מאיר תמרי ומלכה ברון

השינוי בתשואות היחסיות של נכסים פיננסיים מ- 1968 עד 1969 - מחבר: שאול ברונפלד

התקציב הלאומי 1970

דין וחשבון על עלייה באמצעי תשלום בתקופה מ- 30/04/1967 עד 31/01/1968

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים