תיווך בשטרות במשק הישראלי מ-1963 עד 1967 מחבר: אביגדור שטיינברג

גורמים הקשורים בהחזקת ניירות ערך

שינויים בהפרשי שכר לפי משלח-יד בשנים מ- 1957/58 עד 1963/64

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים