ההכנסות וההוצאות של המוסדות הבנקאיים בשנת 1966: מחבר: אביגדור שטיינברג

דפוסי חלוקת הרווחים בחברות התעשייה, 1956 עד 1964: מחבר: מאיר תמרי

בדיקת השפעתם של הסדרי הפז"ק והתמ"מ על סך כל החיסכון של מקבלי פיצויים אישיים

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין ה30 באפריל 1966 עד 30 באפריל 1967

הוראות בנק ישראל

לוחות סטאטיסטיים