ההשקעות בחינוך ומלאי ההון האנושי בישראל

המבנה הפיננסי של חברות הסקטור הציבורי​

שינויים בהרגלי הצריכה בישראל בשנים 1956/57 עד 1959/1960

התקציב הלאומי לשנת הכספים 1965/66

לוחות הסטטיסטיים