התפתחות הכספים והאשראי, ינואר עד מאי 1959

הכנסות והוצאות המוסדות הבנקאים ב­- 1958

סקר חסכונות המשפחה 1957/58

תקציב לאומי לשנת הכספים 1959/60

לוחות סטטיסטיים​​